Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1492 f91f
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viathesmajl thesmajl
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viablackheartgirl blackheartgirl
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viasziiiz sziiiz
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaaynis aynis
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaaynis aynis
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad via100suns 100suns
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viaaynis aynis
9715 77d2
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viawarkocz warkocz
4783 693c
Reposted fromaskman askman viawarkocz warkocz
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viawarkocz warkocz
5895 3304
Reposted fromcasanovared casanovared viawarkocz warkocz
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
2663 d299
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaclerii clerii
3090 ed9f 990
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl