Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
1135 1f4a
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
8165 e51b
5472 b86f
Reposted fromdivi divi viaPokobiecemu Pokobiecemu
5870 6e05 990
Reposted fromkostuchna kostuchna viaviolethill violethill
9048 ae0b
Reposted fromdelain delain viaviolethill violethill
5138 1133 990
XLII

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze,

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

 

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

 

Może na jakiejś niewidocznej gwieździe

jest niebo dla samobójców?

 

Gdzie są żelazne winnice,

z których meteor spada?

— Pablo Neruda, Księga pytań
Reposted fromintotheblack intotheblack viabadblood badblood
7459 289d
Reposted frommalice malice vianiewiastqa niewiastqa
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viazwariowalam zwariowalam
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viamore-than-a-memory more-than-a-memory
0205 083c
Reposted fromjohnkeats johnkeats viainsomniia insomniia
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaoddity oddity
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaoddity oddity
7102 4695
2094 6d57
Reposted fromdivi divi viawakemeupx wakemeupx
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasziiiz sziiiz
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl