Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9598 92dd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
7828 0709
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued
9611 4383
Reposted fromsoftboi softboi viablacksadcat blacksadcat
7311 02b8
Reposted fromkarahippie karahippie vianiewiastqa niewiastqa
5103 1cee
Reposted fromnyaako nyaako vianiewiastqa niewiastqa
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiewiastqa niewiastqa
5210 6f8e 990
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
4813 9b93
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viasouxie souxie
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaAmericanlover Americanlover
6627 dc8b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaedenpath edenpath
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaImaginationMika ImaginationMika
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1912 7ed8
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
5248 ba3a
Reposted fromaletodelio aletodelio
6004 1ae9
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl