Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
2741 5048
Reposted fromdelain delain viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabadblood badblood
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabadblood badblood
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viawetryagain wetryagain
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
5825 4855
Reposted fromShini Shini viapersona-non-grata persona-non-grata
❝ Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko. ❞ — Witold Gombrowicz
escapism and teenage angst(◕‿◕✿)
...
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacudoku cudoku
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viaafraidoflife afraidoflife
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Reposted fromoutoflove outoflove viaafraidoflife afraidoflife
dzielna muszę być dzielna
— xxx
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaAndrofobia Androfobia
8951 4ca8
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl