Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frombotaka botaka

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl